Nieuws - Steunverlening O&O-projecten aan consortia van ondernemingen

Ik wil meer knop      Delen op LinkedIN     Add to any
  Permalink
  Afdrukken
Beslisingen van de Vlaamse Regering - Ministerraad van 6 oktober 2017 
Op voorstel van minister Philippe Muyters
 
De Vlaamse Regering keurt principieel drie besluiten goed die de steun regelen aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties. De besluiten vervangen het O&O-besluit, waarvoor de goedkeuring door Europa eindigt op 5 oktober 2017.
 
Omdat de invulling van het O&O-besluit al erg ruim was, en nu door nieuwe steunmogelijkheden in de Europese regelgeving nog ruimer wordt, is besloten om de steunmodaliteiten te verdelen over drie besluiten, met een duidelijke inhoudelijke focus. De drie besluiten omvatten steun aan ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling met een kennisintensief karakter in Vlaanderen; steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen; en steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten met het oog op de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties in Vlaanderen. Over deze besluiten wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State. 
 
Drie gelinkte documenten 
 
Bron: Wekelijkse Nieuwsbrief van de Vlaamse Overheid, vrijdag 6 oktober 2017 
 

  

(Toegevoegd op 9/10/2017)