]]>

Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Welkom  |    Inloggen  

KENNISPLATFORM ECONOMIE


 
  Terug naar overzicht
  Permalink
  Afdrukken

RESOC XL 'Blauwe economie: een zee aan opportuniteiten voor Noord-West-Vlaanderen' (18 oktober 2017)

Ik wil meer knop      Delen op LinkedIN     Add to any


Start:   18/10/2017, 17:15
Einde:   18/10/2017, 19:30
Locatie:   GreenBridge, Wetenschapspark 1 te 8400 Oostende
 

De blauwe economie biedt heel wat groeimogelijkheden voor de regio Noord-West-Vlaanderen op het vlak van duurzame energie, kustverdediging, aquacultuur, toerisme, transport en milieu. Recente federale beleidsinitiatieven, zoals de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan en de Noordzeevisie 2050, en Vlaamse beleidsinitiatieven, zoals het clusterbeleid en het Stakeholdersforum Vlaamse Baaien, vormen een belangrijke basis waarop nieuwe economische opportuniteiten, innovatieve pilootprojecten en baanbrekende investeringen geënt kunnen worden. Oostende is het centrum van waaruit de initiatieven rond blauwe groei vorm krijgen, maar de toegevoegde waarde zal uitstralen op de bredere regio en er is tevens een groot exportpotentieel aan verbonden. Via deze RESOC XL willen wij de kennis en het draagvlak vergroten omtrent de blauwe economie bij de lokale besturen en de socio-economische actoren in Noord-West-Vlaanderen. Met het oog op jobcreatie, economische groei en innovatie zal de ontwikkeling van deze groeisectoren immers in sterke mate bepaald worden door samenwerking. Partnerschappen tussen ondernemingen, socio-economische actoren, kennisinstellingen en overheden zijn daarom een must. Met de RESOC XL-sessies zet ons RESOC meer dan ooit in op waar het sinds jaar en dag sterk in is: het verbinden van streekbeleidsactoren als neutrale actor. En dat heel bewust buiten gesloten plenaire bijeenkomsten, omdat zoveel mensen mee het streekbeleid in Noord-West-Vlaanderen maken. Steeds gaan we op verplaatsing naar locaties die een belangrijke rol spelen in het DNA van onze Noord-West-Vlaamse regio. GreenBridge in Oostende, waar technologie niet alleen groen maar ook blauw kleurt, is voor deze RESOC XL dus een meer dan logische keuze.

Programma

17.15 u. Ontvangst met broodjes

17.45 u. Verwelkoming Dirk De fauw, voorzitter RESOC Noord-West-Vlaanderen

17.50 u. Onze Noordzee als motor voor duurzame groei en tewerkstelling: de ongekende mogelijkheden van de blauwe economie / Marijn Rabaut, onafhankelijk marien en duurzaamheidsexpert

18.15 u. Getuigenissen van concrete initiatieven omtrent blauwe groei • Marianne Martens, GreenBridge: incubatiecentrum met focus op blauwe economie • Tomas Sterckx, DEME: biogene riffen als kustverdediging • Bert Groenendaal, Sioen: lokale kweek, verwerking en vermarkting van zeewier • Willy Versluys, Brevisco: Noordzee Aquacultuur, kansen voor het bedrijfsleven • Peter Bossier, UGent: Noordzee Aquacultuur, rol van kennisinstellingen • Sarina Motmans, POM West-Vlaanderen: Fabriek voor de Toekomst Blue Energy

19.20 u. Slottoespraak Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie

19.35 u. Netwerkmoment

Praktisch  Dit RESOC XL is gratis, inschrijven is noodzakelijk. • U kunt alle informatie rustig nalezen op onze website.  Inschrijven is verplicht en kan tot en met 13 oktober. Intekenen kan via deze link.

 © 2008 - 2018 - Het Kennisplatform Economie maakt deel uit van het Kenniscentrum Economie West van de Provincie West-Vlaanderen - dienst economie       Logo provincie West-Vlaanderen - Door mensen gedreven  

Het Kennisplatform Economie bevat talrijke links naar externe locaties waarvan wij de toegankelijkheid voor slechtzienden niet kunnen garanderen. Indien u dit wenst, kunt u de informatie ook opvragen via de contactgegevens via deze link.